A Szentbékkállai falumúzeum bemutatása: 

Helytörténeti Múzeum

                                                       

 

 

 

 

 

I.sz. terem: római kortól a II. világháborúig

(Színpadi öltöző, KISz-klub, Könyvtár, Múzeum)

 

  1. Léctartón:       

Szentbékkállai téglák Takács Gyula téglagyárából

Egyéb téglák

Tetőcserép Horvát Teréz nevére

  1. Tárló:              

Pannontengeri fosszíliák

Római kori leletek

Alatta:  Kődaráló darabja

 

  1. Tárló:

Kard a X. századból (másolat) és fénykép

Középkori pecsétnyomó lenyomata

Törökkori ágyúgolyó

Körmendy Trézia dupla végrendelete 1850-ből

 

  1. Tárló:

            Csízió

Bejegyzések a bibliába

Sorozási lajstrom 1869-ből

Bírói árverések 1858, 1860

Földcsere egyezség 1891

 

  1. Tárló:

Kiszling Pál kántortanító imakönyvei, fényképei, halotti értesítője

Fatér, Kiszling és Vajay család fényképalbuma

Szabó György kanonok halotti jelentése

Aratási szerződés, kéményseprői számla

Ifj. Egyesület házfelszentelése

Egylapos szem. ig. Szegletes Józsefnek

 

1.      Szekrény:

Historia domus (másolat)

                  Umbrella darabjai

                  Betlehemi Kápolna az 1920-as évekből

Papok fényképei, templomi leltárak, harangszentelés, imakönyvek, lámpások (2) a hajnali misékre, csillárgömbök, zászlórúd hegye

Alatta: Plébánia pénzkazettája, temetési sírjeltöredék, 2 pár ministráns csizma

 

2. Szekrény:

                  1800-as évek végéről fotóalbumok (2)

                  Idős és ifj. Ludvay Péter és Oltárczi Gáspár irattára

                  Fa- és ónmércék, billogok

                  Körmendy Lajos matrózsapkája és gallérja

                  Szegletes János hadifogoly naplója, fogságban készített gyűrűje

Böcskey és Lakossy család fotói

Kulacsok (2), levél,

Tőr az első világháborúból

Faragott kampósbot

Tűzoltó sisak és lakat

Alatta: Süller Ilus kelengyetartója

                  Kerámia lábas

                  Faragott kő

 

Paraszttálaló: Oltárczi családtól: felső polcon szobrok, alatta tárolóedények, lejjebb szappanok, városlődi díszköcsög, mérleg, szecessziós tortatál, slingelő nyomó, fiókban abroszok, evőeszközök, ajtós részében étkészletek

 

3.Szekrény:

Marx Viktor emlékei a tanítóképzőtől a haláláig

Tanítóképző Értesítő 1929-30, imakönyvei, nótái, dalárda sapka, ped. munkái, fényképek, levelek, kitüntetések, íróasztalának készlete

Berta Marx család Lakossy József, Borbély Gáspár és felesége a Lakossy-pincénél - fotó

Alatta: Könyvkötő prés

Zsombék

Borkínáló

 

Jegyzőség irodapultja: Képviselőtestületi jegyzőkönyv, cselédkönyv nyilvántartó, csengő, Községi Bizonyítvány Molnár Ferencről

Fiókokban: fényképtár, Marx Viktor hagyaték, ki nem állított másolatok, irattár, hangtár

 

1.      Fémtárló:

Iskolai bizonyítványok Mohos Ferenc és Marx Viktor aláírásával

                  Darányi Kálmán levelei

                  Leventék Aranykönyve

Szakfelügyelői jelentés 1926-ból

Községi Könyvtár kötetei

Róm. Kat. Olvasókör pénztári naplója

                  Gazdasági könyvek

Helyesírás szabályai a XX. század elejéről

Felül: Színjátszók a 30-as, 40-es és 50-es évekből – fotók

 

2.      Fémtárló:

Id. és ifj. Máté János kovácsok dokumentumai:

                  Számlák, igazolványok, bizonyítványok, fényképek

Felül: Máté János és Rácz Mária fényképei

 

3.      Fémtárló:

Arany – és ezüstkalászos Gazdák Könyve, 1943

                  Oltárczi Gáspár gazdasági feljegyzései, szarúkeretes napszemüvege

                  Kocsor Erzsébet (Bolla Józsefné) szolgálati cselédkönyve, 1934

                  K. E. és Bolla József fénykép

                  Szentb. képeslap 1927

Szabó József szívgárda emléklapja

                  Árverési hirdetmény 1940

                  Az 1938-as falunap meghívója

Felül: Falunap aranyérmes oklevele, Csárdás Operett reklámja

 

1.      Léctartó:

Szentbékkállán fellelt kályhacsempék

Mellette: Öntöttvas kályha

                  Pruszlik a XX. sz. elejéről

 

 

A falon lévő tárgyak és képek (balról jobbra):

Pléhkrisztus torzó

Korai térképek

Marton-család fényképei

Római kori sírkövek a Neuperger ház falában

Kőkeresztek a falu határában (9+1 Szt. Háromság)

Szabó György kanonok

A Temető régi sírkövei

Körmendy-család nemesi címere, alatta kardja, legalul Körmendy Jenő műlába az I. világháborúból

Szolgálati időm emlékére: Varga Lajos (I. vil. háb.)

Emlékkép 1914-16 Böcskey József

Szolgálati időm emlékére: Káli József

Nagy Gábor I. világháborús katonaképe

Gyenes-család – összeállítás (7 fotó)

Varga Lajos 1926-ból

Kurucz József I. világháborús képe

Szegletes János faragta képkeret, benne id. Szegletes István katonatársaival

Vajay Istvánné imazsámolya

Szegletes Margit és Varga Endre első áldozási emléklapja

Faragott fakeretben Oltárczi László és Szegletes János

Bőrtarisznya

Borbély Gyuláné gyermekeivel, Gyulával és Károllyal

Oltárczi-család: Jolán, Irma, Ferenc, Jenő és Olt. Lajosné

Házi áldás

Oltárczi Ferencné Kraxner Katalin 1930

Képek a Marx család életéből 3 keretben

Marx Viktor Marton Gergely sírjánál

Marx V. 80 éves köszöntője

 

Lent:

Kézi festékörlő

Római kat. Ifj. Egyesület zászlaja 1913, 1931

Mohos Ferenc az Ifj. Egyesület alapító igazgatója

Mohos Ferenc és családja

Marx Viktor

Marx V. egy tapolcai zenekarban

Marx V. és a nosztalgiázók

A sportos M. V.

M. V. az orgonán

M. V. lakóháza és pincéje

 

 

Lent:

A falu nagydobja

M. V. a strandépítő – összeállítás (reklám, fotók)

Borbély Gáspár a strand tulajdonosa

Borbély Gáspár strandja 1935-ben

Látkép Szentbékkálláról 1914-ből

Kész a vizesárok, 1937

Szüreti mulatság, 1929

Huszárok Sopronban: 1930. nov. 28.

Régi szüreti felvonulások csoportképei – összeállítás, 7 fotó

 

Vakablakban:

Jézus és Mária szobor

Marx Viktor hengerfejes írógépe

Jegyzőség írógépe

      Vakablak mellett:

Vajay Istvánné (Fatér Etelka), Vajay István

Fatér György és Eráth Karolina, Fater-család: F. Etelka, F. Béláné, F. Anna, F. Elemér, F. Béla, F. Mária

 

Arcképfestők munkái:

Varga Istvánné

Csombó János

Varga Lajos és Torma Ágnes

Nagy Ferenc és Hoffmann Anna

Molnár József és Bogdán Mária

 

Németh Gyuláék címeres cserépkályhája

 

Esküvői képek:

Böcskey József és Werb Terézia, 1901

Gerencsér László és Neuperger Erzsébet, 1928

Németh János és Ludvay Karolin,  1910

Németh Gyula és Németh Gizella, 1935

Borbély Ferenc és Steixner Mária, 1936

Lakossy József és Németh Mária, 1935

Csombó Lajos és Németh Róza, 1939

Oltárczy Gáspár és Istvándy Mária, 1946

 

Nagyméretű fotók a bejárat felett:

Töttöskáli templomrom

Tó a Fekete-hegy platóján

Németh-pince – műemlék

Szegletes-ház – műemlék

Velétei palotarom

Molnár-ház kódisállása

 

Falitükör, fésű-és kefetartó

Jegyzőség írógépasztala

Tonett szék a Neuperger F. házból

 

 

II.sz. terem: II. világháborútól napjainkig

(Tomor Lajos lakása, Tanácsház, Önkormányzat, Múzeum)

 

1.      Tárló:

Oltárczi Ferenc (1899-1945) háborús levelei

Borbély Gyula csajkája

Borbély Károly és Bolla József katonakönyve

Lövegből készült váza 1941-ből, Rácz Gyula munkája

Sóutalvány

Kovács Lajos és felsége háborús dokumentumai

Huszár Imre hadifogságból való elbocsátása, utazási igazolványa és leszerelési jegye

Emlékkönyv Vajay Stefániának

Teréz néni szakácskönyve

 

2.      Tárló:

Dr. Birkás Géza miniszterelnökségi osztályvezető helyettesi megbízása

Jeges Ernő és Molnár Ferenc levélváltása

Birkás Géza és Nádasdy Kálmán – fotó

Neuperger Ferenc és családja a Marx testvérekkel – fotó

Neuperger Károly játékos igazolványa 1948-ból

Huszár Imre Beadási könyve 1953-54

Neuperger Lajos Tejszállítási könyve 1950-ből

Községi bizonyítvány Ángyán István Kovácsról

Tanítói asztal a volt ált iskolából:

            Rajta:   Fa tintatartók

                        Kalamáris

                        Körmendy Mária tolltartója

                        Bizonyítvány Fatér Erzsébetről

                        Szabó József Értesítő-könyvecskéje

                        Osztálynapló 1951/52-ből

                        Oltárczi Ferenc első osztályos írófüzete

                        Iskolai tablók a háború előtt és után

                        Iskolai kirándulás a Kőhegyen

                        Dénesi Alajos temetése

            Alatta:  Keresztúry Imre tanító katonaládája

 

3.      Tárló:  

Keresztúry Imre tanító levelei, dokumentumai

Iker János rádiójátéka és halotti jelentése

Birkás Gézáné Baky Éva tanítónő – fotó

Ált. iskola utolsó bélyegzői – hosszú és kerek

Palatábla

Körmendy Mária füzete

 

            Alatta:  Vándormozi filmszállító doboza

            Mellette: Gelencsér Lajos tűzoltóparancsnok egyenruhája

 

 

Könyvespolc:

                        A volt iskola régi könyvei

                        Iskolai naplók, beírási naplók, törzskönyvek

 

Szecessziós tükrös szekrény a plébániáról (Vajay Istvánné hagyatéka):

            Benne:  Iskolai iratok, régi kiadványok

                        Falvédők, születéstől – halálig ruhaneműk

Bányász egyenruha, pettyes ruha, alsóruha, bongyorkendő

            Tetején: Id. Varga Lajos rádiója

                        Oltárczi Imre francia bányából küldött kalcit-pirit kristálya

 

4.      Tárló:

Kál-völgye Béke Tsz újságjai (teljes)

Kovács Lajos Tsz-elnök továbbképzésen

Kőtenger bányászata

Varga Lajos (1923-2005) kitüntetései és egyéb dokumentumai

Varga Lajos tűzoltóparancsnoki tanfolyamon – fotó

Varga Lajos honvédségi emléklapja

Varga Lajos önkéntes tűzoltó kitüntetései és emléktárgya

Oldalán:

Varga Lajos aktatáskája

 

5.      Tárló:

Varga János bányász kitüntetése

Varga Jánosné kisbíró

Futballcsapat 1964-ből

Iskolai tablók, ballagási meghívók, ellenőrző könyv

Ifj. varga Lajos úttörő igazolványa, Ifjúság a Szocializmusért mozgalom Igazolványa

Őrsi Napló 1983-ból, úttörő jelvények

Kisdobos emléklap

Oldalán:

Bányászlámpa

 

Ami a postánkból maradt:

                        Asztal, szék, postai zománcozott táblák, postaláda, postai dossziék,

Tekerős telefon (kölcsön)

Bélyeg Szentbékkálláról (borvidékek)

Szabó János postás

 

Házasságkötés, névadás – hímzett terítő, zászló, borító

Asztalon:

Weingartner István (+2012) bányász és kitüntetései

Meghívó az orgona avatására

Berta Bulcsú levele Kovács Lajoshoz, 1982

                        Kovács Tibor katonatársaival, 1970

                        Bartók Béla Andante hegedűre és zongorára – faximile kiadás – ajándék

 

Alatta:

                        Borbély Béla műlába 1956-ból

           

Komplett cipészműhely tárgyai – Pető Tivadar (1919-2004) tulajdona

 

Faragott kampósbotok: 1 Birkás család, 1 Orsós Ádám, 2 Pető Tivadar

Cipészasztalon: Pető Tivadar Névváltoztatási okirata és honosítása

 

A falon lévő tárgyak és képek (balról jobbra)

                        Régi házszámtáblák

                        Szolgálati időm emlékére a II. világháborúból Albrecht Istvánnak

                        Birtoklevél özv. Zarka Lajosnénak

                        Németh Gyula 1930-ban és a frontot megjárt családi képek

Vakablakban:

                        Oltárczi Ferenc: Szentbékkálla

                        Oltárczi Ferenc: Szentbékkállai füzetek

                        Oltárczi Ferenc: Szentbékkállai füzetek II.

 

                        Steixner Mária a II. vil. háb. egyik áldozata

                        Istvándy Jenő (1909-1982) kardja

                        Istvándy-család

                        Temesváry Ferencné, Pelbárt, Lívia, Valéria

                        Molnár Ferencné és Birkás Géza

                        Borbély Mária első áldozási emléklapja

                        Tihanyi kirándulás résztvevői 1943-ban – összeállítás: 5 fotó

                        Marton Kornélia családtagjai körében

                        Barátok és barátnők 1943-44-ben – összeállítás: 7 fotó

                        Molnár Imre (1904-1928) a falu utolsó bírója

                        Életképek az 50-es és 60-as évekből – 8 fotó

                        Iskolánk a 30-as években

                        Oltárczi Ferenc (1899-1945) ezüstkalászos gazda Bizonyítványa

                        Ángyán Ferenc cipész segédlevele

                        Marx Viktor, Dr. Szőke Béla, Vági Éva és leányai: Éva, Dóri 1960

                        Állami Ált. Isk – iskolatábla csillagos címerrel

                        Keresztúry Imre és Vajay Stefánia esküvője

                        „Hegyelés” Istvándy Jenő pincéjénél, 1959

                        Az iskola utolsó zászlaja

                        Keresztúry Imre Népiskolai Tanítói  Oklevele

                        Oklevél és Emléklap Keresztúry Imrének

                        Keresztúry Imre „gombaszakértő”

                        Rédey Sándor

                        Gelencsér Lajos tűzoltóparancsnok és csapata

                        Emléklap Lakatos Istvánnak

                        Szentbékkállai vegyeskar 1993-ban

                        Batsányi János Gimn. tabló 1959-ből

                        406-os úttörő raj zászlaja

                        Emlékfák avatása a temetőben, 1998 - 13 kép

                        48-as emlékmű avatása, 1998 – 12 kép

                        Az emlékmű címerének másodpéldánya

                        Koronás címer részlet

A felújított orgona avatásán Kocsis Zoltán és Molnár András operaénekes 2008.júl.27.

                        Vajay Ildikó alpolgármester

                        Vajay Ildikó édesanyjával

                        Bakonyi szűr párna, Torkos Jánosné munkája

                        Bellony László képe – Ruga István ajándéka

                       

Középen:

                        A II. világháború hordalékai

(lövegek, lövegtartók, lőszertokok, katonaládák, katonai hűtőláda, szerszámtartó, benzintartály, lőszerláda, szilánk stb.)

 

-        

Falumúzeum


Pajtamúzeum

1945-től napjainkig


 Vissza


 

HTML Help Site
Copyright © 2008  A honlapot közösségi összefogással a www.kalidekor.hu készítette.