A festõi és igen élõ falucska egy délnek tekintõ domboldalra kúszik fel a Balaton-felvidéki Káli-medencét északról karéjosan lezáró erdõs hegyek ölelésébe. A templomtól letekintve elõbb a falu zegzugos utcái és a hol cserepes, hol nádas háztetõit, azokon túl pedig a Káli-medence sík, helyenként mocsaras síkját látjuk. A tekintet szabadon fut egészen a Balatonig. 

A hegyek oldalában az erdõ alatt szõlõk kezdõdnek. Nem nagyüzemi táblák, hanem szeretettel és hozzáértéssel gondozott kis családi birtokok, a tájra jellemzõ markáns fehérborokkal. Kellemes sétautak vezetnek pincétõl pincéig, présháztól présházig. Ha gazdát épp ott találjuk, hamar elõkerül a pohár, a lopó, és beszélgetés közben nem marad el a kínálás sem.
Már márciusban fehér és rózsaszín virágpompában állnak a domboldalak, mert virágzik a szõlõ között a mandula. Régi gyümölcse e vidéknek a mandula, és mint a bornak, úgy a mandulának is határozott, de kellemes ízt ad e vulkáni tájon a föld és napfény. A legnagyobb ültetvény közel 2000 fával közvetlen a falu felett virít.

 

Szentbékkálla nevezetessége a Kőtenger, mely egy gyógyító rezgésű Szent György vonalon fekszik, így gyógyerővel rendelkezik.
 

A falu fehérre meszelt, vakolatdíszes házai a helyi építészet év-százados hagyományait õrzik. Nem skanzen, nem holt múzeum, hanem a maga évszázados helyén továbbélõ közösség, melyben a gyerekek száma nagyobb, mint az idõskorúaké. Egy falu, ahol a látogató is jól érzi magát. Talán ez a vonzerõ az oka, hogy Szentbékkállán német, angol és amerikai származású lakosok is élnek. Nem nyaralnak, élnek. Látogasson el Ön is hozzánk! E vendégszeretõ helyen jól fogja magát érezni.

 

2014-ben, 2013-ban és 2012-ben Szentbékkálla a kistelepülések kategóriájában elnyerte a Tiszta és virágos Veszprém megyéért című pályázat fődíját.


A 2013-as Virágos Magyarországért verseny keretében Szentbékkálla elnyerte a Balatoni Szövetség különdíját.                    A település szakmai tanácsadója és támogatója az Ádám-Kert kft.

 

Szentbékkálla 2010-ben elnyerte az érték gazdag település címet


                           

Kövessen bennünket a facebookon, ahol megtalálhatók az aktuális fotók is!

 


FELHÍVÁS!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók! Tisztelt Lakosság!

Környezetünk karbantartása, megóvása, szépítése közös érdekünk és közös feladatunk, ezért felhívom figyelmüket a közterületek tisztántartására vonatkozó alábbi szabályokra...

Bővebb információ ide kattintva!


FELHÍVÁS!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a Szőlőhegyeken vadkerítés csak az ingatlanok azon részén telepíthető, melyek erdősávval határosak. Az ingatlan egyéb határainak lehatárolása csak szőlőkordonnal, illetve növényzettel történhet...

Bővebb információ ide kattintva!


Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály hírdetménye!

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján Szentbákkállát érintő hírdetmények jelennek meg a hivatalos magyarorszag.hu honlapon.

Bővebb információ ide kattintva


HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatom Önöket a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi munkarendjéről.

·     A kihelyezett ügyfélfogadások 2023. december 21. napjától elmaradnak.

·    2023. december 21-én, 27-én, 28-án, 29-én a Révfülöpi Kirendeltség zárva tart.

·    2023. december 22., 2024. január 2. napján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és a Révfülöpi Kirendeltsége zárva tart.

·    2023. december 27. és 29. között a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a székhelyén, kizárólag ügyeleti rendszerben 8-12 óráig tart nyitva.

Sürgős anyakönyvi ügyekben 2023. december 22-én pénteken telefonon ügyeletet biztosítunk 12,00 óráig a székhely bejáratnál elhelyezett telefonszámon.

2024. január 3-ától (szerda) a korábbiaknak megfelelő ügyfélfogadási rendben várjuk Önöket.

Minden kedves ügyfelünknek ezúton kívánok a Közös Hivatal dolgozói nevében Békés Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt!

Kővágóörs, 2023. december 15.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző


Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az Önök településén (MINDSZENTKÁLLA, SALFÖLD, SZENTBÉKKÁLLA) rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2023” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2219.

Bővebb tájékoztató


HIRDETMÉNY

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában az eb összeírásra 2023. november 2. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő időszakban kerül sor.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Fentiekre tekintettel az ebek összeírása az ebtulajdonosok/ebtartók bevallása alapján történik. Az „Adatlap ebek összeírásához” elnevezésű nyomtatvány beszerzése az eb tartójának, tulajdonosának a kötelessége.

Bővebb tájékoztató

Adatlap ebek összeírásához


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége 2023. október 5-én (csütörtök) zárva tart.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző


Védőkörzet elrendelése

Védőkörzet elrendelése - mézelő méhez nyúlós költésrothadása feltőző betegsége miatt.

Bővebb tájékoztató


Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége

Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége elérhetőségei

Székhely: 8312 Balatonederics Kossuth Lajos u. 72/A

Email: bederics@t-online.hu

Webcím: www.balatonfelvideki.hu

Fogadóóra ideje:

Hétfő 9:00-12:00 Balatonederics és 13:00-16:00 8317 Lesencefalu, Kossuth L. u. 46.
Kedd 8:00-10:00 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. és 12:00-14:00 8330 Sümeg, Deák F. u. 8. és 8:30-15:30 Balatonederics
Szerda 8:30-15:30 Balatonederics
Csütörtök 9:00-12:00 Balatonederics
Péntek 9:00-12:00 Balatonederics

Fogadóóra helye: Kérjük, hogy egyeztessen a hegybíróval.

Munkatársak

Hegybíró: Némethné Kopházi Valéria
Telefon: 06-70-489-8725
E-mail: kophazi.valeria@hnt.hu

Falugazdász:

Tapolca - TISZ iroda
8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 11.

Tóth Krisztina
+36 70 709 0649

Kocsis Roland
+36 70 477 9738

Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek: zárva


Veszettség elleni kötelező védőoltás

Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására összevezetéses oltást tartok.

2023. AUGUSZTUS 22. KEDD SZENTBÉKKÁLLA ÖNKORMÁNYZATI GARÁZS 10.00 – 10.30

Bővebb tájékoztató


TÁJÉKOZTATÓ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a szülőket, hogy iskolakezdésre, óvodakezdésre tekintettel, települési támogatásra van lehetőség a tájékoztatóban foglaltak szerint.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon, postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

Bővebb tájékoztató

Kérelem települési támogatás megállapítására (iskolakezdésre tekintettel)


Védekezési felhívás

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb tájékoztató


III. fokú hőségriasztás

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal (továbbiakban: Járási Hivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva - hivatkozva az Országos Meteorológiai Szolgálat előjelzési adataira, valamint figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását - tájékoztatja, hogy az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan 2023. július 15-én (szombat) 00.00 órától 2023. július 19-én (szerda) 24.00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.


Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést.


Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Kormány által 2015. évben meghirdetett "Földet a gazdáknak!" program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

Az árverések időpontjáról és helyszínéről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást: https://nfk.gov.hu/arveresekTÁJÉKOZTATÁS

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén 2023. április 24-én (hétfőn) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon:

Kővágóörs, Petőfi u. 2. - Önkormányzati Hivatal - szám alatt 09:00 - 11:30 óra között

várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség.


TÁJÉKOZTATÁS - Online csalás megelőzése

Az online csalások megelőzése kapcsán a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési felhívást tett közzé.

Bővebb tájékoztató

Bővebb tájékoztató


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Ezúton tájékoztatjuk az Adózókat, hogy a 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Bővebb tájékoztató


TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy az energiaárak jelentős emelkedése okán 2023. január 1- február 28. közötti időtartamban péntekenként a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart, ezeken a napokon a hivatali dolgozók otthoni munkavégzéssel látják el feladataikat.

Fentiek alapján a 2023. január 1-február 28. közötti időtartamban a pénteki napokon ügyfélfogadás sem a Hivatal székhelyén, sem a Révfülöpi Kirendeltségen nem lesz, és a Hivatal telefonon történő elérése sem biztosított.

Kérem, hogy a helyzetre való tekintettel legyenek szívesek az egyéb napokon biztosított ügyfélfogadási időpontokat igénybe venni!
Megértésüket köszönve!

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző
s.k


 
 

2022. évi híreink ide kattintva tekinthetők meg.


Miért Szentbékkálla?

Önkormányzat

Településképi Arculati Kézikönyv

Településkép védelméről rendelet

Tájértékek

Turizmus

Közélet a faluban

Közérdekű Infók

Vállalkozóink

Szállásadók

Fotógaléria

  Facebook galéria

Eseménynaptár

Linkajánlás

csatornázás

Közadattár

Online ügyintézés

Időjárás

Barangolás a  Kál nemzetség földjén

Nyári Koncertek

 

Magyar Falu Program


Támogatónk:

 

Copyright © 2008  A honlapot közösségi összefogással a www.kalidekor.hu készítette.