1.1.4. A szerv irányítása alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

© 2014 - Szentbékkálla Község Önkormányzatának Közadatai - www.szentbekkalla.hu/kozadat/