2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Hivatal feladatkörei

Tevékenységek

© 2014 - Szentbékkálla Község Önkormányzatának Közadatai - www.szentbekkalla.hu/kozadat/