Hatályos

2000.

5/2000. (X.16.) számú köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól

2004.

9/2004. (VI.17.) számú önk. rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

12/2004. (IX.20.) számú önk rendelet az önkormányzat vagyonáról

2008.

12/2008. (XII.08) Egységes Helyi építési szabályzata

2009.

9/2009. (IX.17.) számú önk. rendelet a díszpolgári címről

2013.

7/2013. (V. 21.) számú önk. rendelet a közterület el és átnevezés és házszámozás rendjéről

8/2013. (VII. 22.) számú önk. rendelet a közterületek használatáról

9/2013. (IX. 20.) számú önk rendelet a közös hivatalt megillető juttatásokról

13/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

16/2013. (XI. 12.) számú önk. rendelet az államháztartáson kívűli forrásokról

2014.

8/2014. (X.09.) adó rendelet a helyi adókról

2015.

11/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

12/2015. (X. 06.) önkormányzati rendelete a környezet védelemről

15/2015. (XII. 05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről

2016.

7/2016. (X. 08.) önkormányzati rendelet: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

2017.

6/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelet: A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelet: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

8/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet: A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

9/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

17/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet: A településkép védelméről

2019.

2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetésről

2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet melléklete

5/2019 (IV.26.) önkormányzati rendelet: A csend biztosításáról, valamint a zaj és rezgés elleni védekezés egyes helyi szabályairól

13/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet: A képviselők tiszteletdíjáról

2020.

1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetésről

1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet melléklete:

14/2020. (X. 08.) önkormányzati rendelet: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

16/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról

2021.

3/2021. (III. 04.) önkormányzati rendelet: A 2021. évi költségvetésről

3/2021. (III. 04.) önkormányzati rendelet melléklete

4/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet: Változtatási tilalom elrendeléséről

7/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: A falugondnoki szolgáltatásról

8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: Az egyes szociális ellátások szabályozásáról

12/2021. (XII. 07.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2022.

1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet: A 2022. évi költségvetésről

1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet melléklete

11/2022. (VII. 08.) önkormányzati rendelet: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2023.

2/2023. (III. 03.) önkormányzati rendelet: A 2023. évi költségvetéséről

4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet: Szentbékkálla Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

 

Vissza 


 

HTML Help Site
Copyright © 2008  A honlapot közösségi összefogással a www.kalidekor.hu készítette.