Polgármesteri döntések

2021. évi döntések, rendeletek

1/2021. (I. 11.) önkormányzati rendelet: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

3/2021. (III. 04.) önkormányzati rendelet: A 2021. évi költségvetésről

3/2021. (III. 04.) önkormányzati rendelet melléklete

4/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet: Változtatási tilalom elrendeléséről

5/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet: Szentbékkálla Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

7/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: A falugondnoki szolgáltatásról

8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: Az egyes szociális ellátások szabályozásáról

9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet: A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021. évi döntések, határozatok

02/2021. (II. 10.) határozat: A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

03/2021. (III. 01.) határozat: Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról

04/2021. (III. 01.) határozat: A 2021. évi közbeszerzési tervről

05/2021. (III. 08.) határozat: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat benyújtásáról

6/2021. (III. 29.) határozat: Hozzájárulás Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi Ügyelet Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020 (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításához

7/2021. (IV. 12.) határozat: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szentbékkálla Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2008. (XII.08.) önkormányzati rendelete módosításáról

10/2021. (V. 21.) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

11/2021. (V. 21.) határozat: A Magyar Falu Program "Kommunális eszköz beszerzése" tárgyú alprogramra pályázat beadásáról

12/2021. (V. 28.) határozat: Zeneművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján a „2022. Szentbékkálla nyári templomi hangverseny a Római Katolikus templomban megrendezésére” pályázat benyújtásáról

13-15/2021. (V. 28.) határozatok

16/2021. (VI. 07.) határozat: Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásáról

17/2021. (VI. 11.) határozat: A Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet véleményezéséről

18/2021. (VI. 11.) határozat: A 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről


2020. évi döntések, határozatok

70/2020. (XII. 17.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

69/2020. (XII. 07.) határozat: 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

68/2020. (XI.24.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés második módosításának elfogadásáról

67/2020. (XI.10.) határozat: Tapolca Város tagfelvételi kérelmének elutasításáról

34/2020. (VI.17.) határozat: Szentbékkálla Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program keretében a „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” pályázat benyújtásáról

33/2020. (VI.17.) határozat: Temetői díjak felülvizsgálatáról

32/2020. (VI.17.) határozat: Szentbékkálla községben forgalomszabályozó táblák kihelyezéséről

31/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évimunkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

30/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadásáról

29/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

28/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása elfogadásáról

27/2020. (VI.15.) határozat: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadásáról

26/2020.(VI.09.) határozat: 2019. évi rendezvények elszámolásáról

25/2020.(VI.09.) határozat: 2019. évben végzett ellenőrzésekről

24/2020.(VI.04.) határozat: A Szentbékkálla közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat beadásáról

23/2020.(V.27.) határozat: A közvilágítás korszerűsítéséről

22/2020.(V.18.) határozat: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

21/2020(V.08.) határozat: A Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

20/2020(IV.23.) határozat: A Szentbékkálla Orvosi rendelő felújítására pályázat beadásáról

19/2020(IV.22.) határozat: A Szentbékkálla Orvosi eszközök beszerzésére pályázat beadásáról

18/2020(IV.02.) határozat: A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

2020. évi döntések, rendeletek

19/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelet: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

18/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet: A 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

18/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet melléklete

10/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelet: Szentbékkálla Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

10/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelet melléklete

9/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

9/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelet melléklete

8/2020. (VI. 08.) önkormányzati rendelet: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020. (V. 01.) önkormányzati rendelet: A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. május 1-3-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről

6/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelet: A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. április 25-26-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről

5/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelet: A kijárási korlátozással összefüggő, a hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről

 

Polgármester előterjesztései


Polgármester határozatai


Vissza 


 

HTML Help Site
Copyright © 2008  A honlapot közösségi összefogással a www.kalidekor.hu készítette.