Polgármesteri döntések előterjesztései

2021. évi döntések előterjesztései

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

A 2021. évi költségvetésről

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására pályázat benyújtásáról

Hozzájárulás Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi Ügyelet Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításához

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szentbékkálla Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2008. (XII.08.) önkormányzati rendelete módosításáról | melléklet

Szentbékkálla községben változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2020. évi ellátásáról | melléklet | melléklet

Szentbékkálla Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzése” keretében pályázat benyújtása

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása | melléklet | melléklet

Szentbékkálla Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának elfogadása
| melléklet | melléklet | melléklet

Nemzeti Kulturális Alap által történő kiírás alapján 2022. Szentbékkálla nyári templomi hangverseny a Római katolikus templomban című pályázat benyújtása

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő Testületének 2021. május 28-i előterjesztései

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatás kérése | melléklet

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 11-i ülésének előterjesztései


2020. évi döntések előterjesztései

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

2020. évi költségvetésről szóló rendelet II. módosítása

Tapolca Város tagfelvételi kérelme a Tapolca Környéki Önkormányzati Tásulásba

Szentbékkálla községben forgalomszabályozó táblák kihelyezéséről

Temetői díjak felülvizsgálata

Szentbékkálla Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program keretében a "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" pályázat benyújtása

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évimunkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés első módosításának elfogadásáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának elfogadásáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadása

Szentbékkálla Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása
| melléklet | melléklet | melléklet | melléklet | melléklet

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása | melléklet | melléklet | melléklet

Elszámolás a 2019. évi rendezvényekről

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2019. évi ellenőrzésekről

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2019. évi ellenőrzésekről

Szentbékkálla Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program keretében a "Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés" pályázat benyújtása

Szentbékkálla községben közvilágítás korszerűsítése LED világításra

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítása

Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2019. évi ellátásáról + melléklet

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program keretében a Háziorvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása

Szentbékkálla Község Önkormányzata által a Magyar Falu Program keretében a Háziorvosi rendelőbe orvosi eszközök beszerzésére pályázat benyújtása

A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. április 25-26-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről

A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. április 18-19-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

 

Polgármester előterjesztései


Polgármester határozatai


Vissza 


 

HTML Help Site
Copyright © 2008  A honlapot közösségi összefogással a www.kalidekor.hu készítette.